Rocs d'en Sardinyà

Descripció

Assentament d’hàbitat prehistòric a l’aire lliure. Cronològicament correspon al neolític inicial (5000-3500 aC). D’entre les restes que se n’’han pogut recuperar fragments de ceràmica, d’instrumental lític i una destral de bronze.


Cronologia: Prehistòria, neolític inicial 5000-3500 aC.

Nivell de protecció: BCIL

 

Localització

From Address:
or Map

 

Elements relacionats:

  • Destral, reg. 93, resta arqueològica trobada en aquest jaciment.

 

Recursos relacionats

 

Bibliografia utilitzada

Altres